Headway Training Partner:s dataskyddspolicy

Headway Training Partner värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på info@headwaytrainingpartner.se 

När du kontaktar oss, till exempel för att köpa en produkt eller en tjänst av oss accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Headway Training Partner använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.

Vilken information samlar vi in?

Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon eller epost och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (till exempel en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. mässor, kundmöten).

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du gör en förfrågan om eller köper en produkt eller en tjänst som vi säljer eller när du kontaktar oss per epost, brev eller telefon. 

Vad gör vi med informationen?

Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. 

Vilka kan vi komma att dela informationen till?

Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela informationen med tredje part såsom leverantörer eller underleverantörer, auktoriserade återförsäljare och distributörer eller serviceleverantörer. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter. All hantering av personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddsförordning. Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Vad vi INTE kommer att göra med uppgifterna. Headway Training Partner kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Headway Training Partner behandlar datan inom EU/EES alternativt endast med hjälp av tjänster som är certifierade enligt EU-U.S. Privacy Shield-ramverket. Företaget vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att datan hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket datan samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter Headway Trainingpartner har om dig och verifiera denna information. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av datan. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Har du frågor kring dataskydd är du välkommen att kontakta oss på info@headwaytrainingpartner.se

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 5 maj 2022.

Cookies och liknande tekniker

Vi använder cookies, web beacons och liknande tekniker (gemensamt kallade "cookies") för att förbättra din upplevelse på vår webbplats.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från vår webserver och sparas på din enhet enligt nedan. Vi använder oss av olika cookies:

  • Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut.

  • Förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen du besöker.

  • Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjepartssida.

  • Web beacons är små transparenta grafiska bilder som kan finnas i e-post.

Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies och web beacons.

Varför använder vi cookies?

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder dig. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera, medan andra finns för att göra våra tjänster mer smidiga för dig.

Hur kan du kontrollera användandet av cookies?

Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan tillexempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk på att vissa tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

Har du frågor kring cookies är du välkommen att kontakta oss på info@headwaytrainingpartner.se

Denna cookiepolicy uppdaterades senast 5 maj 2022.